کارگاه نحوه مطالعه فیزیک استاد رحمانی
کارگاه نحوه مطالعه فیزیک استاد رحمانی 🔺️ویژه کنکور ۱۴۰۰🔻 سه شنبه ۲۱ مردادماه ساعت 18:30 دانش آموزان عزیز جهت سهولت ...
بیشتر بخوانید
کارگاه نحوه مطالعه ادبیات استاد رئیس دانا
کارگاه نحوه مطالعه ادبیات استاد رئیس دانا 🔺️ویژه کنکور ۱۴۰۰🔻 سه شنبه ۲۱ مردادماه ساعت ۱۶ دانش آموزان عزیز جهت ...
بیشتر بخوانید
کارگاه نحوه مطالعه زبان استاد نجفی
کارگاه نحوه مطالعه زبان استاد نجفی 🔺️ویژه کنکور ۱۴۰۰🔻 دوشنبه ۲۰ مردادماه ساعت ۱۸ دانش آموزان عزیز جهت سهولت استفاده ...
بیشتر بخوانید
کارگاه نحوه مطالعه دین و زندگی استاد رنجبرزاده
کارگاه نحوه مطالعه دین و زندگی استاد رنجبرزاده 🔺️ویژه کنکور ۱۴۰۰🔻 دوشنبه 20 مردادماه ساعت 16 دانش آموزان عزیز جهت ...
بیشتر بخوانید
کارگاه نحوه مطالعه شیمی استاد میلانی
کارگاه نحوه مطالعه شیمی استاد میلانی 🔺️ویژه کنکور ۱۴۰۰🔻 شنبه 18 مردادماه ساعت 16 دانش آموزان عزیز جهت سهولت استفاده ...
بیشتر بخوانید
کارگاه نحوه مطالعه فیزیک استاد توسلیان
کارگاه نحوه مطالعه فیزیک استاد توسلیان 🔺️ویژه کنکور ۱۴۰۰🔻 جمعه ۱۷ مردادماه ساعت ۱۹ دانش آموزان عزیز جهت سهولت استفاده ...
بیشتر بخوانید
کارگاه نحوه مطالعه عربی استاد صداقت
کارگاه نحوه مطالعه عربی استاد صداقت 🔺️ویژه کنکور ۱۴۰۰🔻 جمعه ۱۷ مردادماه ساعت ۱۷ دانش آموزان عزیز جهت سهولت استفاده ...
بیشتر بخوانید