همایش آنلاین انتخاب رشته سروش انديشه
همایش آنلاین انتخاب رشته سروش انديشه یکشنبه ۲۳ شهریور ساعت ۱۸ معرفی تخصصی رشته های دانشگاهی آشنایی با ضوابط و ...
بیشتر بخوانید
مشاوره تحصیلی دکتر مزاری
شرکت در جلسه صفر این کلاس برای تمامی دانش آموزان رایگان خواهد بود. جلسه صفر کلاس شنبه ۲۵ مردادماه ساعت ...
بیشتر بخوانید
جلسه اول عربی کنکور استاد صداقت
جلسه اول عربی کنکور استاد صداقت 🔺️ویژه کنکور ۱۴۰۰🔻 جمعه 24 مردادماه ساعت ۱۷ دانش آموزان عزیز جهت سهولت استفاده ...
بیشتر بخوانید
کارگاه نحوه مطالعه فیزیک استاد رحمانی
کارگاه نحوه مطالعه فیزیک استاد رحمانی 🔺️ویژه کنکور ۱۴۰۰🔻 سه شنبه ۲۱ مردادماه ساعت 18:30 دانش آموزان عزیز جهت سهولت ...
بیشتر بخوانید
کارگاه نحوه مطالعه ادبیات استاد رئیس دانا
کارگاه نحوه مطالعه ادبیات استاد رئیس دانا 🔺️ویژه کنکور ۱۴۰۰🔻 سه شنبه ۲۱ مردادماه ساعت ۱۶ دانش آموزان عزیز جهت ...
بیشتر بخوانید
کارگاه نحوه مطالعه زبان استاد نجفی
کارگاه نحوه مطالعه زبان استاد نجفی 🔺️ویژه کنکور ۱۴۰۰🔻 دوشنبه ۲۰ مردادماه ساعت ۱۸ دانش آموزان عزیز جهت سهولت استفاده ...
بیشتر بخوانید
کارگاه نحوه مطالعه دین و زندگی استاد رنجبرزاده
کارگاه نحوه مطالعه دین و زندگی استاد رنجبرزاده 🔺️ویژه کنکور ۱۴۰۰🔻 دوشنبه 20 مردادماه ساعت 16 دانش آموزان عزیز جهت ...
بیشتر بخوانید
کارگاه نحوه مطالعه شیمی استاد میلانی
کارگاه نحوه مطالعه شیمی استاد میلانی 🔺️ویژه کنکور ۱۴۰۰🔻 شنبه 18 مردادماه ساعت 16 دانش آموزان عزیز جهت سهولت استفاده ...
بیشتر بخوانید
کارگاه نحوه مطالعه فیزیک استاد توسلیان
کارگاه نحوه مطالعه فیزیک استاد توسلیان 🔺️ویژه کنکور ۱۴۰۰🔻 جمعه ۱۷ مردادماه ساعت ۱۹ دانش آموزان عزیز جهت سهولت استفاده ...
بیشتر بخوانید
کارگاه نحوه مطالعه عربی استاد صداقت
کارگاه نحوه مطالعه عربی استاد صداقت 🔺️ویژه کنکور ۱۴۰۰🔻 جمعه ۱۷ مردادماه ساعت ۱۷ دانش آموزان عزیز جهت سهولت استفاده ...
بیشتر بخوانید