سروش اندیشه در یک نگاه

مبنای کار آموزشی در موسسه سروش اندیشه ، ارتباط دو طرفه و خصوصی با کارشناس برنامه ریزی می باشد . کار برنامه ریزی به صورت هفتگی انجام می شود و در ملاقات دانش آموز با کارشناس برنامه ‌ریزی، بر اساس پایه تحصیلی، وضعیت آموزشی و رفتاری ، بضاعت فکری و توانایی دانش آموز و با توجه به اهداف و نیازهای وی ارائه می گردد.
ابزار اصلی کار در این جلسات، کتاب برنامه ریزی می باشد . موسسه سروش اندیشه در طول سالهای گذشته تا کنون ۹ دوره کتاب برنامه ریزی را با عناوین مختلف طراحی ،تالیف و تدوین نموده است.
در این کتاب ، جداول برنامه ریزی به سبک سروش اندیشه ، جداول و نمودارهای مکمل، جداول ثبت و تحلیل آزمون های مبحثی و جداول تحلیل آزمون های آزمایشی، مقالات و مطالب آموزشی و روانشناسی بسیار کاربردی برای دانش آموزان و دانش پژوهان موسسه سروش اندیشه گردآوری گردیده است. که امیدواریم مفید قرار گیرد.
دانش آموز طی جلسات برنامه ریزی بر اساس برنامه درسی مدرسه، آزمون های آزمایشی کشوری و برای هدف خود تا پایان سال تحصیلی برنامه درسی خود را دریافت می کند.
دانش پژوه باید در طول هفته در جداول گزارش، عملکرد مطالعاتی خود را برای کارشناس ثبت نماید و پس از برگزاری آزمونهای مبحثی در هر هفته درصدهای آزمون وی مشخص می شود و کارشناس برنامه ریزی در ملاقات بعدی با وی ضمن بررسی کامل عملکرد و نتایج آزمونها، برنامه اجرایی دانش‌ آموز را آنالیز کرده و با ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برنامه هفته بعد را ارائه می نماید.
معرفی کتب کمک آموزشی، تحلیل آزمون های آزمایشی و مبحثی، تعامل در خصوص وضعیت ساعات مطالعه و شیوه ها و روشهای مطالعه برای دروس عمومی و اختصاصی منحصر در هر رشته ، ارتباط با والدین و نظم آموزشی برای دانش پژوه از رئوس کار برنامه ریزی می باشد. این فرآیند با اضافه شدن برخی از برنامه های عمومی موسسه تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.

یکی از مهمترین روشهای سنجش عملکـرد هر دانـش آمـوز و کنتـرل تطابـق میـزان ساعت مطالعـه با بهره وری مناسب انجام آزمون می‌باشد. مؤسسه سروش اندیشه در این راستا اقدام به طراحـی چندیـن مدل آزمون برای سنجش دانش آمـوزان در سطـوح مختلـف کـرده است و هـم اکنـون این واحـد بـا دردست داشتن گنجینه ای کامل با بیش از ۱۰۰۰۰ عنوان آزمون در هر مبحث از هر درس و رشته تحصیلی،یکی از کاملترین مجموعه های آموزشی را در اختیار دارد.

بررسی اجمالی مدل های مختلف آزمون در مؤسسه می پردازیم.

۱.آزمون های تستی مبحثی: برنامه هفتگی هر دانش آموز شامل مباحث کوچک هر درس می باشد که وی موظف است بر اساس منابع معرفی شده توسط برنامه ریز آن را به صورت کامل اجرا نماید. در پایان هفته ، دانش آموز قبل از ملاقات با کارشناس خود از برخی از مهمترین مباحث هر درس به تشخیص کارشناس آزمون خواهد داد و پاسخنامه در یک فرایند کوتاه مدت تصحیح و نتیجه به کارشناس دانش آموز منتقل می شود. هدف از اجرای این آزمون ها ، سنجش میزان تسلط و فراگیری دانش آموز در مبحث مشخص شده می باشد.
۲.آزمون های تستی جمع بندی: این آزمون ها وابسته به آزمون های مبحثی بوده و در پایان هر فصل یا بخش از کتاب درسی انجام می‌گردد. پس از اینکه دانش آموز مباحث مختلف از یک بخش کتاب درسی را به اتمام رساند ، کارشناس برنامه ریزی از مجموعه مباحث چند هفته گذشته ، آزمون جمع بندی می گیرد. هدف از اجرای این آزمون ها ، بررسی عمق فراگیری و ظرفیت حافظه بلند‌ مدت دانش آموز می باشد تا با این فرایند مباحث از ذهن پاک نشده و به صورت کامل تثبیت شود.
۳.آزمون های تشریحی: این آزمون ها برای دانش آموزان پایه به صورت مبحثی و جمع بندی طراحی شده است. هدف اصلی این آزمون ها ، بررسی میزان فراگیری و شیوه پاسخگویی دانش آموز در امتحانات است. اصلاح شیوه پاسخگویی دانش آموزان به شیوه های صحیح و مورد قبول و همچنین نحوه مطالعه عمقی و درک مفاهیم مطالب درسی در این آزمون ها مد نظر می باشد.
۴.آزمون های جامع : دانش آموزان پس از مطالعه بخش های اصلی دروس نیاز به سنجش جامع داشته تا وضعیت کلی و میزان تسلط به آموخته های خود مورد ارزیابی قرار گیرد. این آزمون ها با اهداف ذکر شده در زمان های متفاوت به تشخیص کارشناسان برنامه ریزی از دانش آموز گرفته خواهد شد و ادامه مسیر بر اساس آن بازنگری و طراحی می شود.
۵. پروژه آزمون های جمع بندی کنکور : بخش اول آزمون های عمومی: داوطلب باید کنکور عمومی رشته های غیر رشته تحصیلی خودش را در ۵ سال اخیر پاسخگو باشد و در مجموع از هر داوطلب حدود ۲۰ آزمون عمومی گرفته می شود.
بخش دوم آزمون های جامع : هر داوطلب، کنکورهای رشته خودش (داخل و خارج) را در چند سال اخیر به همراه چند کنکور شبیه‌ساز ، انجام می دهد. نتایج این آزمون ها به کارشناسان برنامه ریزی منعکس شده و بر اساس این نتایج و عملکرد دانش آموز مسیر پایان کار دانش آموز تبیین و ارائه می گردد.

انتخاب یکی از مهم ترین کارهایی است که انسان ممکن است در زندگی خود با آن مواجه شود. برخی از انتخاب ها مسیر زندگی یک انسان را تعیین می کند.لحظات انتخاب، لحظاتی سرنوشت ساز هستند چرا که با تصمیم گیری درباره روش و یا پدیده ای خاص و یا مسئله ای در زندگی ، فرد سرنوشت خود را رقم میزند، انتخابی که با بینش و نگرش انسان و اطلاعات کافی که فرد کسب می نماید ، باشد. می تواند بهترین انتخاب شود.
کنکور سراسری دغدغه تمامی دانش آموزان و والدینی است که با آن روبرو هستند و می پندارند که آمادگی کامل برای شرکت در این آزمـون مهمترین فاکتور می باشد.

ولی مسئله بسیار مهم آن پس از کسب نتایج ، انتخاب رشته صحیح و درست مطابق با رتبه دانش آموز می باشد تا با توجه به ویژگی ها و علایق دانش آموز در رشته و شهری که امکان قبولی در آن را دارد انتخابی دلخواه و موفقیت آمیز را داشته باشد. تا پس از گذشت زمان برای آن انتخاب ، احساس پشیمانی و ندامت نکند.موسسه سروش اندیشه با توجه به اهمیت انتخاب رشته در آخرین گام برنامه ریزی که در سال تحصیلی با دانش آموز خود همراه است.

هر ساله پس از اعلام نتایج اولیه و برگزاری همایش انتخاب رشته و معرفی رشته های دانشگاهی و فرایند برگزاری انتخاب رشته که در محل موسسه برگزار می نماید و سعی دارد بهترین پیشنهاد را در رابطه با رشته و شهری که دانش آموز در آن شانس قبولی را دارد و با توجه به ویژگی ها و توانایی ها داوطلب به آنان معرفی نماید تا دانش پژوهان موسسه با شروع،ادامه و انتهای مسیر هر رشته دانشگاهی کاملا آشنا شوند تا با بهترین انتخاب، احساس بیشترین رضایتمندی را داشته باشند.
موسسه سروش اندیشه با بیش از ۲۰ سال تجربه به این نکته تاکید دارد که باید بر پایه علاقه هر فرد که از ارکان اساسی در انتخاب رشته است عوامل مهم دیگری را نیز با دقتی مضاعف مدنظر قرار داده تا به یک انتخاب رشته صحیح و منطقی بر اساس رتبه کنکور برسیم و آینده ای زیبا و درخشان را برای موفقیت هر چه بیشتر عزیزانمان ترسیم نماییم.

نشریه پیک اندیشه به عنوان ابزاری مهم و کارآمد برای ارتباط مکتوب بین کارشناسان سروش اندیشه و والدین و دانش آموزان پایه گذاری شده است. این نشریه که تاکنون ۳۹ شماره از آن به چاپ رسیده در بازه زمانی برنامه ریزی شده در طول سال تحصیلی توسط هیئت تحریریه سروش اندیشه تولید و در واحد انتشارات طراحی و چاپ می شود.

نشریه پیک اندیشه شامل بخش های مختلفی از جمله : نکات فرهنگی ، مقالات و مطالب آموزشی برای پایه های مختلف تحصیلی و داوطلبان کنکور سراسری ، مصاحبه با رتبه های برتر سال گذشته با عنوان تجربه ارزشمند برترین ها ، راهکارهای روانشناختی مربوط به والدین و دانش آموزان و … می باشد.

این نشریه ، به عنوان گنجینه ای علمی – آموزشی ، همواره در کنار دیگر خدمات مؤسسه نقش بسزایی در جهت اطلاع رسانی و بهبود فرایند آموزشی دانش آموزان و همراهی والدین داشته است. مطالب این مجموعه گره‌گشای بخشی از مشکلات و همچنین مکمل اصلی کار برنامه ریزی در مؤسسه می باشد که استقبال دانش آموزان و والدین خود سندی بر این ادعاست.

PlayPause
previous arrownext arrow
Slider

در یک نگاه جامع به فرآیند یادگیری، مشخص می‌شود دانش‌آموزان علاوه بر نیاز جدی به داشتن یک برنامه مطالعاتی دقیق، نیاز به مهارت‌هایی دارند تا بتوانند هنگام مطالعه، تمرکز و آرامش کامل داشته باشند و روابط سازنده‌ای با خانواده خود داشته باشند.
دپارتمان روانشناسی سروش اندیشه با هدف تقویت جنبه‌های فراشناختی و تسهیل فرآیند مطالعه و موفقیت سال هاست در این زمینه فعال است .

PlayPause
previous arrownext arrow
Slider

مجموعه سروش اندیشه سعی دارد در سال حساس کنکور با ارائه برنامه های مناسب از اضطراب این سال تحصیلی برای دانش آموزان و والدین بکاهد. یکی از این راهکارها، برگزاری همایش ها و کارگاه های ویژه دانش آموزان و یا والدین آنهاست که در بازه های زمانی متفاوت و بنا به نیازهای مخاطبین برگزار می گردد. بهترین نحوه بیان آن و ارتباط مناسب با والدین، جلسات عمومی است که به صورت همایش ها و کارگاه ها اجرا می گردد.