کارگاه توجیهی برنامه مطالعاتی نوروز ۱۴۰۰

کارگاه توجیهی برنامه مطالعاتی نوروز ۱۴۰۰

دکتر سید امیررضا مزاری

آزمون جمع بندی دروس پایه

آزمون جمع بندی دروس پایه

ویژه کنکوری ها

کارگاه امید و نشاط

جلسه اول کارگاه امید و نشاط

دکتر علیرضا مهرجردی

همایش افتتاحیه موسسه سروش اندیشه

همایش افتتاحیه موسسه سروش اندیشه

 

رفع اشکال درس زیست - آزمون ۲۱ بهمن

رفع اشکال درس زیست – آزمون ۲۱ بهمن

دکتر سروش شفیعی

رفع اشکال درس فیزیک - آزمون ۲۱ بهمن

رفع اشکال درس فیزیک – آزمون ۲۱ بهمن

استاد پیمان توسلیان

جلسه دوم کارگاه امید و نشاط

جلسه دوم کارگاه امید و نشاط

دکتر علیرضا مهرجردی

همایش انتخاب رشته سال ۹۸

همایش انتخاب رشته سال ۹۸