کارگاه نحوه مطالعه دروس دکتر علیزاده

کارگاه نحوه مطالعه دروس دکتر علیزاده

کارگاه روانشناسی اهمال کاری دکتر علیرضا مهرجردی

کارگاه روانشناسی اهمال کاری

رفع اشکال زیست پایه یازدهم آزمون ۱۵ شهریور

رفع اشکال زیست پایه یازدهم آزمون ۱۵ شهریور

رفع اشکال زیست پایه دهم آزمون ۱۵ شهریور

رفع اشکال زیست پایه دهم آزمون ۱۵ شهریور

وبینار تخصصی انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۰

وبینار تخصصی انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۰

 

همایش انتخاب رشته سال ۹۸

همایش انتخاب رشته سال ۹۸

 

همایش افتتاحیه موسسه سروش اندیشه - قسمت دوم

همایش افتتاحیه موسسه سروش اندیشه – قسمت دوم

 

همایش افتتاحیه موسسه سروش اندیشه - قسمت اول

همایش افتتاحیه موسسه سروش اندیشه – قسمت اول

 

کارگاه گام آخر دکتر مزاری

گارگاه گام آخر : در این ماه های پایانی چه کنیم – ویژه دانش آموزان

دکتر مزاری

 

کارگاه گام آخر دکتر مهرجردی

گارگاه گام آخر : در این ماه های پایانی چه کنیم – ویژه والدین

دکتر مهرجردی

 

 

آزمون جمع بندی دروس پایه

آزمون جمع بندی دروس پایه

ویژه کنکوری ها

رفع اشکال عربی آزمون ۱۱ اردیبهشت

رفع اشکال عربی آزمون ۱۱ اردیبهشت

استاد حامد مقدس زاده

رفع اشکال عربی آزمون ۱۴ اردیبهشت

رفع اشکال عربی آزمون ۱۴ اردیبهشت

استاد حامد مقدس زاده

رفع اشکال زیست آزمون ۱۱و۱۴ اردیبهشت

رفع اشکال زیست آزمون ۱۱و۱۴ اردیبهشت

استاد دانیال اقبال

کارگاه امید و نشاط

جلسه اول کارگاه امید و نشاط

دکتر علیرضا مهرجردی

رفع اشکال شیمی آزمون۱۱ اردیبهشت

رفع اشکال شیمی تجربی آزمون  11 اردیبهشت

استاد علیرضا رضایی

رفع اشکال شیمی آزمون ۱۴ اردیبهشت

رفع اشکال شیمی تجربی آزمون  14 اردیبهشت

استاد علیرضا رضایی

رفع اشکال زیست آزمون ۱ و ۴ اردیبهشت

رفع اشکال زیست آزمون ۱ و ۴ اردیبهشت

استاد دانیال اقبال

رفع اشکال زیست آزمون ۱اردیبهشت

رفع اشکال فیزیک آزمون ۱ اردیبهشت

استاد پیمان توسلیان

رفع اشکال زیست آزمون ۴ اردیبهشت

رفع اشکال فیزیک آزمون  4 اردیبهشت

استاد پیمان توسلیان

مبحث اولیه موج و نوسان

مبحث اولیه موج و نوسان

استاد پیمان توسلیان

کارگاه توجیهی برنامه اردیبهشت ۱۴۰۰ ویژه کنکوری ها

کارگاه توجیهی برنامه اردیبهشت ۱۴۰۰ ویژه کنکوری ها

دکتر سید امیررضا مزاری

کارگاه توجیهی برنامه اردیبهشت ۱۴۰۰ ویژه یازدههمی ها

کارگاه توجیهی برنامه اردیبهشت ۱۴۰۰ ویژه یازدههمی ها

دکتر سید امیررضا مزاری

کارگاه توجیهی نوروز ۱۴۰۰ ویژه یازدهمی ها

کارگاه توجیهی نوروز ۱۴۰۰ ویژه یازدهمی ها

دکتر سید امیررضا مزاری

کارگاه توجیهی نوروز ۱۴۰۰ ویژه کنکوری ها

کارگاه توجیهی نوروز ۱۴۰۰ ویژه کنکوری ها

دکتر سید امیررضا مزاری

جلسه دوم کارگاه امید و نشاط

جلسه دوم کارگاه امید و نشاط

دکتر علیرضا مهرجردی

همایش افتتاحیه موسسه سروش اندیشه

همایش افتتاحیه موسسه سروش اندیشه

 

رفع اشکال درس زیست - آزمون ۲۱ بهمن

رفع اشکال درس زیست – آزمون ۲۱ بهمن

دکتر سروش شفیعی

رفع اشکال درس فیزیک - آزمون ۲۱ بهمن

رفع اشکال درس فیزیک – آزمون ۲۱ بهمن

استاد پیمان توسلیان