به نام خداوند بخشنده مهربان
پنجشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۸
بنیانگذار برنامه ریزی درسی و خدمات نوین آموزشی در استان خراسان

نشریه پیک اندیشه

  • نشریه پیک اندیشه شماره ۳۳ سال دهم – شماره سی و سوم – مرداد ماه ۱۳۹۸ جهت استفاده و مطالعه ، فایل pdf زیر را دانلود نمایید پیک اندیشه ۳۳

  • نشریه پیک اندیشه شماره ۳۲ سال نهم – شماره سی و دوم – اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ جهت استفاده و مطالعه ، فایل pdf زیر را دانلود نمایید پیک اندیشه ۳۲

  • نشریه پیک اندیشه شماره ۳۱ سال نهم – شماره سی و یک – آذر ماه ۱۳۹۷ جهت استفاده و مطالعه ، فایل pdf زیر را دانلود نمایید پیک اندیشه ۳۱

  • پیک اندیشه۳۰

  • نشریه پیک اندیشه شماره ۲۹ سال نهم – شماره بیست و نهم – اردیبهشت ۱۳۹۷ جهت استفاده و مطالعه ، فایل pdf زیر را دانلود نمایید پیک اندیشه۲۹

  • نشریه پیک اندیشه شماره ۲۸ سال هشتم – شماره بیست و هشتم – اسفند ۱۳۹۶ جهت استفاده و مطالعه ، فایل pdf زیر را دانلود نمایید نشریه پیک اندیشه ۲۸

  • نشریه پیک اندیشه شماره ۲۷ سال هشتم – شماره بیست و هفتم – آبان ۱۳۹۶ جهت استفاده و مطالعه ، فایل pdf زیر را دانلود نمایید: پیک اندیشه۲۷

  • نشریه پیک اندیشه شماره ۲۶ سال هشتم – شماره بیست و شش – اردیبهشت ۱۳۹۶ جهت استفاده و مطالعه ، فایل pdf زیر را دانلود نمایید: پیک اندیشه ۲۶

  • نشریه پیک اندیشه شماره ۲۵ سال هشتم – شماره بیست وپنج – اسفند۱۳۹۵ جهت استفاده و مطالعه ، فایل pdf زیر را دانلود نمایید: پیک اندیشه ۲۵

  • نشریه پیک اندیشه شماره ۲۴ سال هشتم – شماره بیست و چهار – دی ماه ۱۳۹۵ جهت استفاده و مطالعه ، فایل pdf زیر را دانلود نمایید: پیک اندیشه ۲۴

ارتباط با ما
موسسه فرهنگی ، هنری سروش اندیشه حیات
آدرس: مشهدمقدس - خیابان راهنمایی - انتهای راهنمایی ۲۴ - پلاک ۱۱۸
تلفن: 38448353 - 38453690
تلفکس: 38406527 - 38406577
واحد ثبت نام (شعبه ۲)
آدرس: مشهدمقدس - خیابان راهنمایی - انتهای راهنمایی ۲۴ - پلاک ۱۱۴
تلفن: 38474749